வீண் விரயம் – மர்யம் கிளை பெண்கள் பயான்

நெல்லை மாவட்டம் மர்யம் கிளை சார்பாக கடந்த 02-10-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி நஷ்ரீன் அவர்கள் “வீண் விரயம்”
என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………….