வீடு வீடாக சென்று தஃவா – திருவாரூர்

திருவாரூர் மாவட்டம் திருவாரூர் கிளையில் கடந்த 02.04.2012 அன்று தொழுகை முக்கியத்துவம் குறித்து வீடு வீடாக சென்று பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டது.