விழுப்புரம் மந்தக்கரை – புதிய கிளை உதயம்

விழுப்புரம்   கிழக்கு மாவட்டம்  விழுப்புரம் மந்தக்கரை கிளை உதயம் . பொறுப்பாளர் : m பஜிலுதீன் , அகமது சரிப் , ஜியவுதீன் (சித்தேரிக்கரை. திடீர்குப்பம் , முத்தோப்பு.,வடக்கு தெரு ,கமலா நகர் ,புதுத்தெரு ,மந்தக்கரை ஆகிய பகுதிகள்) மாவட்ட நிர்வாகிகள் முன்னிலையில் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.