வாழ்க்கை சேங்கனூர் கிளை – தாவா

திருவாரூர் மாவட்டம் வாழ்க்கை சேங்கனூர் கிளையின் சார்பாக 16.10.2015 அன்று மூன்று மாற்று மத சகோதரர்களுக்கு முஸ்லிம் தீவிரவாதிகள்….? என்ற விளக்கப் புத்தகம் கொடுத்து தாவா செய்யப்பட்டது.