வாராந்திர பயான் – ஹித் கிளை

பஹ்ரைன் மண்டலம் ஹித் கிளை சார்பாக 23.10.2015
அன்று வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சியில் சகோ பஸிஹ் அவர்கள் ஆஷுரா நோன்பின் சிறப்புகள் என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்தினார்கள்.