வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – அந்தலூஸ் கிளை

குவைத் மண்டலம் அந்தலூஸ் கிளை சார்பாக 23.10.2015 அன்று வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.