வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – சால்மியா கிளை

குவைத் மண்டலம் சால்மியா கிளை சார்பாக 23-10-2015
அன்று வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இதில் அப்துல் ஹமீத் அவர்கள் எது ஒற்றுமை என்ற 
தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.