வாய் திறக்காதது ஏன்? – திருப்பாலைக்குடி கிளை

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருப்பாலைக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 03-09-2013 அன்று  வாய் திறக்காதது ஏன்? என்ற தலைப்பில் போஸ்ட்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது………….