வாமிமலை கிளை குர்பானி 2013

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் சுவாமிமலை கிளையில் கடந்த 16-10-2013 அன்று குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது………….