வழுத்தூர் கிளை சார்பாக ரூபாய் எழுபதாயிரம் மதிப்பிற்கு ஃபித்ரா விநியோகம்!

வழுத்தூர் கிளை சார்பாக ரூபாய் எழுபதாயிரம் மதிப்பிற்கு ஃபித்ரா விநியோகம்!தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வழுத்தூர் கிளை சார்பாக ரூபாய் எழுபதாயிரம் மதிப்பிற்கு சுமார் 250 ஏழை குடும்பங்களுக்கு பிஃத்ரா வழங்கப்பட்டது.