வளரும் அறிவும் தேயும் அமலும் – கொடுங்கையூர் கிளை  வாராந்திர பெண்கள் பயான்

வடசென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2014 அன்று வாராந்திர பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சுபைர் அவர்கள் “வளரும் அறிவும் தேயும் அமலும்” என்ற தலைபில் உரையாற்றினார்கள்…………………………