வல்லம் கோடைகால பயிற்சி முகாம்

2014-05-07 13.18.54தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் வல்லம் கிளையில் கடந்த 7-5-2014 வரை கோடைகால பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது.