”வல்லமை”- சிதம்பரம் கிளை பெண்கள் பயான் 

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் கிளை சார்பாக் கட்ந்த24.09.12 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது இதில் சகோ:ஹனீப் அவர்கள் வல்லமை என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். சகோதரிகள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு பயன் பெற்றனர்.