“வரதட்சணை” – கோம்பைதோட்டம் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைதோட்டம் கிளை சார்பாக 14.05.2013 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.இதில் சகோ.ஜபருல்லாஹ் அவர்கள் “வரதட்சணை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்….