“வரதட்சணை ஓர் வன்கொடுமை ” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – சுல்தான்பேட்டை