” : வரதட்சணை ஓர் வன்கொடுமை” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – Hosur