வண்டிபெரியர் கிளை கூட்டு குர்பானி 2013

கேரள மண்டலம் வண்டிபெரியர் கிளை  சார்பாக  சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று  மாடு கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது……….