வணக்கம் என்பது என்ன (ஏகத்துவமும் எதிர்வாதமும்) 5-10-2009


ஒளிபரப்பான தேதி: 5-10-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: பி.ஜே
தலைப்பு: வணக்கம் என்பது என்ன (ஏகத்துவமும் எதிர்வாதமும்)
நேரம்: 54:33 min
அளவு: 64:5 MB

  • image5-10-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி