வட்டி – வடசெமபளையம் பெண்கள் பயான்

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் வடசெமபளையம் கிளையில் கடந்த 21/02/2012 அன்று வட்டி என்ற தலைப்பில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.