வட்டி – கோரிப்பாளையம் தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

மதுரை மாவட்டம் கோரிப்பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 23-12-2011 அன்று வட்டி என்ற தலைப்பில் தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.