வட்டி – எண்ணூர் கிளை பெண்கள் பயான்

திருவள்ளூர் மாவட்டம் எண்ணூர் கிளை சார்பாக கடந்த 28-09-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ அஷ்ரஃப் அலி அவர்கள் ”வட்டி” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………….