வட்டியில்லா கடன் – கொடுங்கையூர் கிளை

வட சென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளை சார்பாக நாசர் என்ற சகோதரருக்கு ரூ. 3000/- வட்டியில்லா கடனாக வழங்கப்பட்டது.