வட்டியில்லா கடன் உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக
12-10-2015 அன்று முஹமது சௌகத் அலி என்பவருக்கு 10,000 வட்டியில்லா கடன் உதவி வழங்கப்பட்டது.