வடலூர் கிளையில் இஸ்லாத்தை ஏற்ற நாரயணன்

கடலூர் மாவட்டம் -வடலூர்கிளை சார்பாக கடந்த 27-09-2013 அன்று நாரயணன் என்ற சகோதரர் தன் வாழ்க்கை நெறியாக தூய இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு தனது பெயரை அப்துர்ரஹ்மானாக. என மாற்றிக் கொண்டார்.