வசீலா (ஏகத்துவமும் எதிர் வாதமும்) 15-9-2009


ஒளிபரப்பான தேதி: 15-9-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: பி.ஜே
தலைப்பு: வசீலா (ஏதத்துவமும் எதிர்வாதமும்)
நேரம்: 50:20 min
அளவு: 63.3 MB

  • image15-9-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி