வசந்தம்நகர்  கிளை – தர்பியா

கோவை தெற்கு மாவட்டம், வசந்தம்நகர்  கிளை சார்பாக 18/10/2015 அன்று தர்பியா நடைப்பெற்றது.
உரை: அப்துது ரஹிம்
தலைப்பு: அல்லாவின்வல்லமை
இடம் : வசந்தம் நகர்