லால்பேட்டை கிளை தஃவா

கரூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை கிளையில் கடந்த 12-4-2012 அன்று ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரசசாரம் செய்யப்பட்டு ஷிர்கான பொருட்கள் அகற்றப்பட்டது.