லால்குடி கிளையில் ரூபாய் 10 ஆயிரம் கல்வி உதவி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி கிளையில் கடந்த கடந்த 31-7-2011 அன்று 12 ஆம் வகுப்பில் 1120 மதிப் பெண் எடுத்த ஏழை மாணவனுக்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது.

மேலும் அன்றய தினம் 10 ஆம் வகுப்பில் 436 மதிப் பெண் எடுத்த ஏழை மாணவிக்கு ரூபாய் 2 ஆயிரம் கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது.