“ரூ. 8000.00” மருத்துவ உதவி – திருவனந்தபுரம் (கேரளா தெற்கு மண்டலம்)