ரூபாய் 15 ஆயிரம் உதவி -குவைத்

குவைத் மண்டலம் கடலூர் மாவட்டம் ஒருங்கினைப்பு குழு கூட்டம் சார்பாக கடலூர் மாவட்டத்திற்கு கடந்த 14-12-2012 வெள்ளிக்கிழமை அன்று ரூபாய் 15000 வழங்கப்பட்டது.