ரூபாய் ஆயிரம் மருத்துவ உதவி – ஆசாத்நகர்

கோவை மாவட்டம் ஆசாத்நகர் கிளையின் சார்பாக சிறுநீரக நோயால் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு மருத்துவ உதவியாக கடந்த 27.02.12 அன்று ரூபாய் 1000 வழங்கப்பட்டது.