ராஹுல் என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் அன்பளிப்பு – பேர்ணாம்பட்

வேலூர் மாவட்டம் பேர்ணாம்பட்டி கிளையில் கடந்த 12-2-2012 அன்று ராஹுல் என்ற சகோதரருக்கு திருக்குர்அன் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது.