ராமேஸ்வரம் கிளை தஃவா

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் கிளை சார்பாக கடந்த 27-08-2013 அன்று தஃவா செய்யப்பட்டது…….