ராமராஜபுரம் கிளை பெண்கள் பயான்

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் ராமராஜபுரம் கிளையில் கடந்த 1-4-2012 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. பெண்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர்.