ராஜு என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – நாகர்கோயில்

குமரி மாவட்ட நாகர்கோயில் கிளையில் கடந்த 19-2-2012 அன்று ராஜு என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் மற்றும் நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது.