ராஜா என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – கொடுங்கையூர் கிளை

வட சென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளையில் கடந்த 23-08-2013 அன்று பிற சமய சகோதரர் ராஜா என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம்  வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது…………