ரஹ்மானியாபுரம் கிளை தஃவா

நெல்லை மாவட்டம்  ரஹ்மானியாபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 01-06-2014 அன்று  தஃவா நடைபெற்றது…………..