ரமளான் நேரடி ஒளிபரப்பு இன்று முதல் இன்ஷா அல்லாஹ்!

TNTJ மாநில தலைமையகத்தில் நடைபெறும் ரமாளன் தொடர் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி இன்று முதல் (2-9-2009) நமது இணையதளத்தில் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் இன்ஷா அல்லாஹ்!

நேரம்: இரவு 10 மணி (இந்திய நேரம்)