தலைமையகத்தில் நடைபெறும் ரமளான் சொற்பொழிவு தினமும் நேரடியாக ஒளிபரப்பாகும்

TNTJ மாநிலத் தலைமையகத்தில் நடைபெறும் ரமளான் தொடர் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நேரடியாக ஒளிபரப்பாகும் இன்ஷா அல்லாஹ்!

நேரம்: இரவு 10 மணிக்கு (இந்திய நேரம்)