ரமலானும் அமல்களும் – யான் மிஸ்ரிப் கிளை

குவைத் மண்டலம் பயான் மிஸ்ரிப் கிளை சார்பாக கடந்த 19-06-2015 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.கனி அவர்கள் “ரமலானும் அமல்களும்”  என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………..