“யார் இவர், இஸ்லாம் வண்மையாக எதிர்க்கும் புகையிலையின் விளைவுகள் ” நோட்டிஸ் விநியோகம் – சமயபுரம் நகர கிளை