மோர் பந்தல் – வேலூர் கிளை

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 10-05-2014 அன்று பொதுமக்களின் தாகத்தை தனிக்கும் வகையில் மோர்பந்தல் அமைக்கப்பட்டது……………….