மேட்டாங்காடு கிளை – தர்பியா வகுப்பு

கோவை தெற்கு மாவட்டம் மேட்டாங்காடு கிளை சார்பாக 18/10/2015 அன்று  தர்பியா வகுப்பு  நடைபெற்றது.
உரை: யூசுப்      தலைப்பு : ஷிர்க்