மெஹ்ராஜ் தரும் படிப்பினை – அஜ்மான் கிளை பயான்

அமீரக வடக்கு மண்டலம் அஜ்மான் கிளை சார்பாக கடந்த 22-05-2014 அன்று  பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஜாகீர் அவர்கள் “மெஹ்ராஜ் தரும் படிப்பினை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………