மெகா போன் பிரச்சாரம் – MKB நகர் கிளை

வட சென்னை மாவட்டம் MKB நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 26-05-2013 அன்று மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது…..