மெகாபோன் பிரச்சாரம் – கோரிபாளையம் கிளை

மதுரை மாவட்டம் கோரிபாளையம் கிளை சார்பாக
20-09-2015 அன்று மெகாபோன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.