மூர்த்தி என்பவருக்கு திருக்குர் ஆன்

புருனை மண்டலத்தில் கடந்த 11-07-2015 அன்று மூர்த்தி என்பவருக்கு தூய இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்லி திருக்குர் ஆன் மற்றும் நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………