மூமினின் பண்புகள் – பள்ளிக்கொண்டன் கிளை பயான்

வேலூர் மாவட்டம் பள்ளிக்கொண்டன் கிளை சார்பாக கடந்த 27.09.2013 அன்று பயான் நடைப்பெற்றது இதில் சகோ இர்பான் அவர்கல் மூமினின் பண்புகள் என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள் சகோதர சகோதிரிகள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு பயன் பெற்றனர்.