“மூட நம்பிக்கையை ஒழித்த இஸ்லாம்” – மங்கலம் கிளை பயான்

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 28.05.2013 அன்று “மூடநம்பிக்கையை ஒளித்த இஸ்லாம்”என்ற தலைப்பில் பயான் நடைபெற்றது. சகோதரர்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு பயன் பெற்றனர்.