முஹர்ரம் சிந்தனைகள் – பயான் மிஸ்ரிப் கிளை வாராந்திர பயான்

குவைத் மண்டலம் பயான் மிஸ்ரிப் கிளை சார்பாக கடந்த 08-11-2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அப்துல் ரஹ்மான் அவர்கள் “முஹர்ரம் சிந்தனைகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………